همایش کلوپ کبوتران شوش دانیال سال 98-97

همایش کلوپ کبوتران شوش دانیال سال 98-97
علی رستاک   ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۲۰

کلوپ کبوتران شوش تحت حمایت بهشت کبوتران ایران واتحادیه رسمی کلوپ ایران به فعالیت خود که برگزاری مسابقاتی سالم میباشد سال 1398باقدرت وهمفکری اعضاء ادامه خواهد داد.